T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

KİLİS

TAMAMLANAN  İŞLER

Proje İşleri

1-Kilis Müzesi Rölöve, Restorasyon, Elektrik, Mekanik ve Peyzaj Projelerinin Yapılması İşi

2-Kilis Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapım İşi

3-Canbolat Bey Hanı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması İşi

4-Kilis Neşet Efendi Konağı ve Sabunhane Binası Teşhir Tanzim ve Aydınlatma Projeleri Yapımı İşi

Uygulama İşleri

1-Oylum Höyük Bazilika Sergi Binası ve Müştemilatı Yapım İşi

2-Sabunhane Binası Restorasyonu (GAP) Uygulama İşi

3-Kilis Müzesi Geçici Çatı Uygulama İşi

4-Neşet Efendi Konağı Teşhir Tanzim Uygulama İşi

5-Kilis Müzesi CCTV - Hırsız Yangın Alarm Sistemi Kurulumu İşi

6-Eski Çocuk Kütüphanesi Restorasyonu Yapım İşi

7-Kilis Müzesi Doğalgaz Dönüşüm İşi2018 YILINDA DEVAM EDEN İŞLER

Proje İşleri

1-Kendirli Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik, Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi

Uygulama İşleri 

1-Sabunhane Binası ve Kilis Neşet Efendi Konağı Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi

2-Kilis Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları ( 2.Etap) İşi