T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Kahta Yenikale Restorasyonu Uygulama İşi


Adıyaman ili Kahta ilçesi Kocahisar Köyünde yer alan Yeni Kale yaklaşık 300-350 m yüksekliğindeki kayalar üstüne inşa edilmiştir. Yapımında sıralı moloz ve yonu taşı kullanılmıştır. 2011-2012 ve 2014-2016 yılları arasında iki kere restorasyon çalışmaları yapılan kalede bitki temizliği, kazı çalışmaları ve derz açma-derz yapma imalatları, statik sağlamlaştırma, tamamlama ve aydınlatma işleri yapılmıştır.
Uygulama Öncesi ve Sonrası Görüntüler

  • 1-Kuzeybatı cephe uygulama öncesi
  • 2-Kuzeybatı cephe uygulama sonrası
  • 3-Saray bölümü uygulama öncesi
  • 4-Saray bölümü uygulama sonrası
  • 5-Carşı bölümü uygulama öncesi
  • 6-Carşı bölümü uygulama sonrası
  • 7-Kale-mescit bölümü
  • 8-Kale-mescit bölümü