T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Tut Camii Restorasyonu (GAP)


2012-2013 yılları arasında restorasyonu yapılan Adıyaman ili Tut ilçesinde bulunan caminin üç cephesi kesme taş olup batı cephesi moloz taştan yapılmıştır. Kareye yakın planı bulunan cami  270 m2 kapalı alana sahiptir. Restorasyon kapsamında yüzey temizliği, derz açma-derz yapma, tamamlama, statik güçlendirme   ve aydınlatma işlemleri yapılmıştır.Uygulama Öncesi ve Sonrası Görüntüler


  • 1-Kuzeydoğu cephe öncesi
  • 2-Kuzeydoğu cephe sonrası
  • 3-Batı cephe öncesi
  • 4-Batı cephe sonrası
  • 5-İç cephe öncesi
  • 6-İç cephe sonrası