T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Sabunhane Binası Restorasyonu (GAP) Uygulama İşi

    2014-2016 yılları arasında restorasyon çalışması yapılmıştır. Bina kısmi bodrum,  zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Oturum alanı  1090 m² olup toplam 1600 m² kapalı alana sahiptir. 

    Restorasyon  uygulaması  sonrasında projesine uygun olarak bodrum katta kazan dairesi, zemin katta toplantı ve sergi salonları, idari ve teknik birimler, ıslak hacimler, avlular ve galeri bölümü mekanları; birinci katta sergi ve toplantı bölümü düzenlenmiştir.
Uygulama Öncesi ve Sonrası Görüntüleri

  • 1- Uygulama öncesi genel görünümü
  • 1-Uygulama sonrası genel görünümü
  • 2-Uygulama öncesi avlu görünümü
  • 2- Uygulama sonrası avlu görünümü
  • 3-1. Kat uygulama öncesi
  • 3- 1. Kat uygulama sonrası